Gérard Liger-Belair, Daniel Cordier, Jacques Honvault & Clara Cilindre
Scientific Reports
Tatiana Trantidou, Yuval Elani, Edward Parsons & Oscar Ces
Microsystems & Nanoengineering
Viljar Palmre, David Pugal, Kwang J. Kim, Kam K. Leang, Kinji Asaka & Alvo Aabloo
Scientific Reports
Weiran Cao, Chaoyu Xiang, Yixing Yang, Qi Chen, Liwei Chen, Xiaolin Yan & Lei Qian
Nature Communications
Jian Xu, Hiroyuki Kawano, Weiwei Liu, Yasutaka Hanada, Peixiang Lu, Atsushi Miyawaki, Katsumi Midorikawa & Koji Sugioka
Microsystems & Nanoengineering
Martin Marek, Matej Badin & Martin Plesch
Scientific Reports
Bin Cui, Peter Werner, Tianping Ma, Xiaoyan Zhong, Zechao Wang, James Mark Taylor, Yuechen Zhuang & Stuart S. P. Parkin
Nature Communications
Mikai Chen, Hossein Rokni, Wei Lu & Xiaogan Liang
Microsystems & Nanoengineering
Emily E. Riley, Debasish Das & Eric Lauga
Scientific Reports
Yufeng Chen, Neel Doshi, Benjamin Goldberg, Hongqiang Wang & Robert J. Wood
Nature Communications
Valentin Dubois, Frank Niklaus & Göran Stemme
Microsystems & Nanoengineering
Shun Watanabe, Hirotaka Sugawara, Roger Häusermann, Balthasar Blülle, Akifumi Yamamura, Toshihiro Okamoto & Jun Takeya
Communications Physics
Bao Wang, Zeng-Xing Liu, Xiao Jia, Hao Xiong & Ying Wu
Communications Physics